YÖK
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

YÖNETMELİKLER
YİÜ Ana Yönetmeliği
Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YÖNERGELER
Tıp Fakültesi Yönergeleri
TF Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
TF Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi
TF Koordinatörler Kurulu Yönergesi
TF Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Yönergesi
TF Araştırma Eğitimi Kurulu Yönergesi
TF Klinik Beceri Eğitim Kurulu Yönergesi
TF İletişim Becerileri Eğitim Kurulu Yönergesi
TF Kanıta Dayalı Tıp Kurulu Yönergesi
TF Seçmeli Ders Kurulu Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönergeleri
SBF Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
SBF BES Staj Yönergesi
SBF FTR Staj Yönergesi
SBF Koordinatörler Kurulu Yönergesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönergeleri
SHMYO Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
SHMYO Staj Yönergesi
SHMYO Koordinatörler Kurulu Yönergesi

Yatay Geçiş
Yatay Geçiş Yönergesi

Yurtdışından Öğrenci Kabulü
Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi
EK-1 Başvuru Formu

Muafiyet ve İntibak İşlemleri
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Burs
Burs Yönergesi

Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları
Bilim-Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Öğrenci Konseyi
Öğrenci Konseyi Yönergesi

Akademik Yükseltilme ve Atanma
Akademik Yükseltilme ve Atanma İlke ve Esasları

Bilimsel Toplantılara Katılım ve Kurum Dışı Eğitim
Bilimsel Toplantılara Katılım ve Kurum Dışı Eğitim Yönergesi

Bilimsel Yayın ve Çalışmaları Teşvik Programı
Bilimsel Yayın ve Çalışmaları Teşvik Programı Yönergesi
Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uygulama Esasları
EK-1-Teşvik Başvuru Formu
EK-2-Atıf Başvuru Formu

İzin Kullanım Usul ve Esasları
İzin Kullanım Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönerge
EK-1-Yıllık İzin Belgesi
EK-2-Taahütname

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Yönergesi
SKSDB Kültür ve Sosyal Hizmetler Yönergesi
SKSDB Öğrenci Danışma Merkezi Yönergesi
SKSDB Spor Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

Yemekhane, Kantin ve Kafeteryalar
Yemekhane, Kantin ve Kafeteryaların İşletim Esasları ve Denetim Yönergesi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
BİDB Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge
BİDB Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

Kütüphane
Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi

Formlar
Soru Hazırlama Formu
Malzeme İstek Formu
Teknik Şartname Formu

İzin Formları
Rektörlük İdari Personel İzin Formu (PDF)
Rektörlük İdari Personel İzin Formu (DOCX)
SBF Akademik Personel İzin Formu (PDF)
SBF Akademik Personel İzin Formu (DOCX)
SBF İdari Personel İzin Formu (PDF)
SBF İdari Personel İzin Formu (DOCX)
SHMYO Akademik Personel İzin Formu (PDF)
SHMYO Akademik Personel İzin Formu (DOCX)
SHMYO İdari Personel İzin Formu (PDF)
SHMYO İdari Personel İzin Formu (DOCX)
TF Akademik Personel İzin Formu (PDF)
TF Akademik Personel İzin Formu (DOCX)
TF İdari Personel İzin Formu (PDF)
TF İdari Personel İzin Formu (DOCX)

GELECEĞİNİZ GÜVENDE

VİZYONUMUZ, eğitim ve öğretimde kalite düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk taşıyan, etik değerlere önem veren geleceğin bireylerini yetiştirmek, bilgi çağının imkânlarını en iyi şekilde kullanmak ve yerine getirmek, uluslararası öğrencilerin oluşturduğu çok kültürlü ortam yaratmak, disiplinler ve kurumlar arası sinerjinin olumlu etkilerini yakalamak, bunlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamaktır.


MİSYONUMUZ, katılımcılığa ve ekip çalışmalarına önem vermek, paydaşlarımız ile etkili iletişim ve işbirliği ortamını yaratmak, Çağdaş, yenilikçi ve öncü uygulamalarla, Atatürkçü, Türkiye'ye model oluşturan ve dünyada referans gösterilen örnek bir akademik kurumu oluşturmaktır.

İLETİŞİME GEÇİN

Yüksek İhtisas Üniversitesi

Adres:Oğuzlar Mah. 1377 Sok. No:21 Balgat/ Ankara
Telefon: T: (+90 312) 286 36 01
F: (+90 312) 286 36 05
E-Mail : yiu@yiu.edu.tr
Tüm Haklar Yüksek İhtisas Üniversitesi'ne Aittir.