Kayıt İşlemleri    Eğitim Ücretleri

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  1.  Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi

  2.  Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
(başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Aday ek puandan yararlanarak yerleşmiş
ve alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, ek puan esas olan
okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge.

  3.  Nüfus cüzdanının onaylı örneği (Muhtarlıktan alınabilir)

  4.  İkametgâhı ile ilgili beyanı (E-Devlet üzerinden alınabilir)

  5.  Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için, ilgili askerlik şubesinden alınacak,
bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge

  6.  12 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, önden,
adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)

  7.  Sağlık Raporu (Aile Hekiminden alınabilir)

  8.  Dekont

Yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim ücretleri

Fakülte / Okul Ücret ($)
Tıp Fakültesi 17.500 $
Sağlık Bilimleri Fakültesi 10.000 $
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7.500 $