Yüksek İhtisas Üniversitesi - Kütüphane Kullanım Kuralları

GENEL KURALLAR

1. Kütüphaneye girerken telefonunuzu kapatmanız veya sessize almanızı,
2. Telefon konuşmalarınızı kütüphane içerisinde yapmamanızı,
3. Kütüphanede mümkün olduğu kadar alçak sesle konuşmanızı,
4. Kütüphaneye yiyecek ve içecekle (su hariç) girmemenizi,
5. Kütüphane içerisinde herhangi bir alanda sigara içmemenizi,
6. Kütüphanenin içerisinde kişisel eşyalarınızı yanınızda bulundurmanızı, kaybolan veya
zarar gören eşyalardan görevli kişinin sorumlu olmayacağını,
7. Kütüphanenin tüm alanları temiz ve özenli kullanmanızı, çöp vasfı taşıyan her şeyi çöp
kutularına atmanızı,
8. Kütüphane kurallarına saygılı davranmaya ve başkalarının haklarını ihlal etmemeye özen
göstermenizi,
9. Kütüphane koleksiyonunu ve eşyalarını özenli kullanmanızı,
10. Kütüphane kaynaklarını, ödünç alma işlemi yapılmadan kesinlikle dışarı çıkarmamanızı,
11. Kütüphane kaynaklarını dikkatli kullanmanızı, kesinlikle zarar vermemenizi (kaynakların
herhangi bir yerini işaretleme, çizme, yırtma, güvenlik veya sınıflama etiketleri vb. zarar
verilmemelidir),
12. Hasar gören, iade süresi geciken, kaybolan kaynaklara kütüphane yönetmeliği gereğince
işlem yapılacağını hatırlatır iyi çalışmalar dileriz.

Ödünç Verme Kuralları

 • Kitap, Ciltli Dergi Ödünç Verilmesi
 • Kitap, Ciltli Dergi Geciktirilmesi veya Kaybedilmesi
 1. Kitap, Ciltli Dergi Ödünç Verilmesi
  1. Yüksek İhtisas Üniversitesi tam zamanlı akademik personeli ve araştırma görevlileri
   bir defada 5 basılı materyal ödünç alır. Basılı materyal 30 gün süreyle ödünç verilir.
  2. Yüksek İhtisas Üniversitesi lisans öğrencileri ve idari personeli bir defada 3 basılı
   materyal ödünç alır. Basılı materyal 15 gün süreyle ödünç verilir.
  3. Başka bir okuyucu tarafından “rezerv” konulmamışsa, ödünç alınan her materyalin
   iade süresi iki defa uzatılır. İki defadan fazla uzatma işlemi yapılabilmesi için
   materyalin kütüphane görevlisine getirilmesi gerekir.
  4. Kütüphane, ödünç alınan herhangi bir kütüphane materyalini iade tarihinden önce
   okuyucudan geri isteyebilir. Geri istenecek kitaplar için kütüphane görevlisine
   başvurulmalıdır.
 2. Kitap, Ciltli Dergi Geciktirilmesi veya Kaybedilmesi
  1. Kütüphane, herhangi bir materyali ödünç alan ve zamanında iade etmeyen
   okuyucuları sms ile uyarır. İadesi geciken materyaller için sorumluluk okuyucuya aittir.
  2. Her kitap ve ciltli dergi için günlük gecikme ücreti alınır.
  3. Kitap ve ciltli dergi kaybedilmesi halinde okuyucu, kitabın son baskısını sağlayarak
   kütüphaneye teslim etmesi gerekir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.